ملات خشک زنجان

درباره ما

معرفی اشخاص

علی نوروزیمدیر عامل

توضیح

محسن نظر پوررییس هیات مدیره

توضیح

مهدی نوروزیعضو هیات مدیره

توضیح

بهروز دادپورعضو هیات مدیره

کارشناس گرایش بازرگانی

گالری تصاویر


مزایای ملات خشک
منافع ملی

استفاده آسان

زمان و هزینه

کیفیت

تماس با ما

جهت ارتباط با ما از پست الکترونیکی استفاده نمایید

© 2016. All rights reserved | Design by MasterCode